TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị tập huấn kế toán tài chính năm 2007

Nội dung tập huấn: Triển khai các văn bản về công tác thu, chi tài chính CĐ năm 2007. Triển khai một số biểu mẫu mới về dự toán và quyết toán của CđCS và Hướng dẫn nghiệp vụ tài chính chuyên trách và không chuyên trách của các đơn vị trực thuộc tham dự.

 
Nội dung tập huấn: Triển khai các văn bản về công tác thu, chi tài chính CĐ năm 2007. Triển khai một số biểu mẫu mới về dự toán và quyết toán của CđCS và Hướng dẫn nghiệp vụ tài chính chuyên trách và không chuyên trách của các đơn vị trực thuộc tham dự.
 
M.TR

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung