TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LĐLĐ Q. BÌNH THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

      Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường Quận ủy Bình Thủy, Liên đoàn Lao động quận tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 


      Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường Quận ủy Bình Thủy, Liên đoàn Lao động quận tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
      Đến tham dự Hội nghị có đồng chí: Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Văn Lợi: Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận và 88 CĐCS trực thuộc về tham dự Hội nghị.
      Sau phần trình bày báo cáo của Liên đoàn Lao động quận về kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017. Có 5 đại biểu tham luận minh họa những thành tích đạt được trên các mặt công tác, đóng góp ý kiến cho phương hướng tới; nhìn chung là các đại biểu nhất trí cao với dự thảo báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ, về những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế; đặc biệt là các giải pháp thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Thành phố, Quận ủy giao năm 2017.
     Tại Hội nghị có 5 đồng chí được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và 16 tập thể, 46 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016 được khen thưởng; trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 25 cá nhân, Liên đoàn Lao động quận tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân
      Hội nghị được nghe đồng chí: Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Trưởng ban Dân vận Quận ủy phát biểu chỉ đạo. Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy nghiêm túc tiếp thu và hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Liên đoàn Lao động thành phố và Quận ủy Bình Thủy giao năm 2017.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chợ - Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy