TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA 5 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

           Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2015, tại Nhà Văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc trung ương, gồm 5 Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Kim Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Văn Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn - Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.

            Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2015, tại Nhà Văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc trung ương, gồm 5 Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.
            Đến dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Kim Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Văn Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn - Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.
            Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Cụm thi đua các Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc Trung ương. Bình xét xếp loại thi đua các đơn vị trong cụm thi đua năm 2014. Kết quả, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng được đề nghị tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua; Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được đề nghị tặng Cờ xuất sắc, Liên đoàn Lao động thành phố Hải phòng được đề nghị Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
            Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã thay mặt Cụm thi đua thông qua Chương trình công tác và phát động thi đua năm 2015.
            Hội nghị đã thảo luận đóng góp bổ sung báo cáo tổng kết năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 của Cụm thi đua.
            Hội nghị đã thống nhất cao với Chương trình công tác và phát động thi đua năm 2015 của Cụm thi đua. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2015. Đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2015 đã phát biểu đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm 2014 của Cụm thi đua, và hứa sẽ cùng các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, điều hành hoạt động Cụm thi đua năm 2015 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng hoạt động Công đoàn cả nước đạt được những thắng lợi mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015 phát triển bền vững.
 
Tin: Ban Chính sách pháp luật, Ảnh: Xuân Nguyên – Ban Tuyên giáo