TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC HUYỆN NĂM 2016

      Ngày 28 tháng 12 năm 2016, tại huyện Cờ Đỏ, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017
 


      Ngày 28 tháng 12 năm 2016, tại huyện Cờ Đỏ, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên đề, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
      Năm 2016 cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công đoàn các cấp đề ra. Nổi bật là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tổ chức công đoàn đến tất cả cán bộ, công nhân viên chức lao động, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được 56 cuộc với trên 4.480 lượt người tham dự. Tổ chức thành công hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ cấp huyện, quy tụ hơn 48 đội tham gia với trên 800 diễn viên là cán bộ, CNVCLĐ. Liên đoàn lao động các huyện thực hiện được 95 mô hình Dân vận khéo, 140 công trình phần việc và 600 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Vận động Quỹ “Tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ” số tiền trên 524 triệu đồng, đạt 92,4%. Vận động và trao tặng 300 phần quà, 80 suất học bổng cho học sinh nghèo với tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Tổ chức phát vay cho 120 đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế gia đình từ nguồn Quỹ trợ vốn của Liên đoàn lao động thành phố với số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng.
      Hội nghị đã bình bầu Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai đạt hạng nhất, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ đạt hạng nhì, với tỷ lệ các phiếu bình chọn đạt 100%. Đồng thời, đề cử cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua năm 2017 là Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ và Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền.

Tin, ảnh: Văn Thừa - Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ.