TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 4 – NĂM HỌC 2015 - 2016

      Thực hiện Kế hoạch Cụm thi đua số 4, vào lúc 08g00 sáng ngày 14/7/2016 tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua hoạt động Công đoàn năm học 2015 – 2016...      Thực hiện Kế hoạch Cụm thi đua số 4, vào lúc 08g00 sáng ngày 14/7/2016 tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua hoạt động Công đoàn năm học 2015 – 2016. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng đại diện Lãnh đạo Công đoàn 8 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 4 gồm: Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, Công đoàn Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Công đoàn Trường Đại học Tây Đô, Công đoàn Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần thơ, Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Công đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ, Công đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ.
      Đồng chí Lưu Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ - Trưởng Cụm thi đua số 4 đã báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của Cụm Thi đua 4 trong suốt năm học 2015 – 2016, sau đó từng đơn vị báo cáo kết quả chấm điểm thi đua của đơn vị mình.
      Trên cơ sở tự chấm điểm của 08 đơn vị dựa trên các tiêu chí đã quy định từ đầu năm học 2015-2016, Hội nghị đã thống nhất kết quả đạt được như sau:
      Đơn vị Công đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Cờ thi đua: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh năm học 2015 - 2016.
      Đơn vị Công đoàn Trường Đại học Tây Đô được đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ xét tặng Cờ thi đua: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh năm học 2015 – 2016.
      Đơn vị Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh năm học 2015 – 2016.
      Các đơn vị còn lại trong Cụm Thi đua được đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ xét tặng Bằng khen trong công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh năm học 2015 - 2016.
      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết, đồng chí Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ biểu dương sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị trong thời gian qua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực liên quan đến các hoạt động Công đoàn; đồng thời lưu ý các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục phát huy những mặt mạnh của Cụm trong công tác thi đua, để tiếp tục thực hiện thắng lợi kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2016 – 2017.
      Hội nghị đã bình bầu Cụm trưởng Cụm thi đua 4 cho năm học 2016 – 2017. Theo đó, đồng chí Trịnh Huề - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tây Đô được các đơn vị tín nhiệm bầu chọn là Cụm trưởng; Cụm phó do Trường Đại học Y dược Cần Thơ đảm trách.

Tin, ảnh: Vĩnh Hiên – CĐ ngành GD&ĐT TP Cần Thơ