TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CNVCLĐ NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CÁC QUẬN ( CỤM 1)

      Được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Cụm trưởng cụm thi đua các Liên đoàn Lao động khối quận năm 2016. Ngày 25/3/2016 tại Hội trường Ban Dân vận Quận ủy, Ban Chấp hành LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua Cụm 1 năm 2016 tại Liên đoàn Lao động quận Cái Răng.
 


      Được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Cụm trưởng cụm thi đua các Liên đoàn Lao động khối quận năm 2016. Ngày 25/3/2016 tại Hội trường Ban Dân vận Quận ủy, Ban Chấp hành LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua Cụm 1 năm 2016 tại Liên đoàn Lao động quận Cái Răng.
      Đến dự Hội nghị có đồng chí : Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và các đồng chí là Trưởng các ban chuyên đề. Cấp quận có Đ/c Trần Thanh Cần - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cái Răng phát biểu chào mừng, và Đ/c: Huỳnh Thanh Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Cái Răng.
      Hội nghị thống nhất dự thảo báo cáo hoạt động năm 2016, phương hướng năm 2017 và biểu quyết 100% kết quả đề xuất khen thưởng năm 2016 như sau :
      Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen tặng:
       • Cờ thi đua toàn diện: cho tập thể Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy.
       • Bằng khen toàn diện: cho tập thể Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.
      Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ khen tặng:
       - Cờ thi đua toàn diện: cho tập thể Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt
       - Bằng khen toàn diện: cho 02 tập thể Liên đoàn Lao động quận Ô Môn và Liên đoàn Lao động quận Cái Răng.
      Đồng thời lễ Ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa Liên đoàn Lao động 05 quận. Liên đoàn Lao động quận Cái Răng làm Cụm trưởng và Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều làm Cụm phó.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng