TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN VỀ LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC NỮ CÔNG

Ngày 15/4/2014, ban Nữ công Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Luật Bình đẳng giới và tập huấn công tác nữ công. Hội nghị có 70 chị tham dự.

Ngày 15/4/2014, ban Nữ công Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Luật Bình đẳng giới và tập huấn công tác nữ công. Hội nghị có 70 chị tham dự.
 
Được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thẩm – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ đã triển khai nội dung của Luật Bình đẳng giới được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 10, ngày 29 tháng 11 năm 2006 thông qua.
 
Qua Hội nghị triển khai, đã giúp cho các chị hiểu sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phụ nữ trong tình hình mới, khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Ngoài ra, Ban Nữ công Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ còn trang bị cho các chị một số kỹ năng hoạt động cơ bản của công tác Nữ công và hướng dẫn cơ sở tổ chức một số trò chơi để tổ chức sinh hoạt Tổ nữ công, sinh hoạt Ban nữ công thêm phong phú, có chất lượng.
 
Tin: Văn Thừa