TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NĂM 2013, ĐIỀU LỆ CĐ VÀ HƯỚNG DẨN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CĐ VIỆT NAM

         Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/6/2014 tại Hội trường Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ CĐVN và hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN, Hiến pháp nước CHXHCN VN năm 2013.
           Đến với Hội nghị có đồng chí Trương Tố Trang - UV BCH, Phó Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố; đồng chí Phan Thị Ngọc Thanh - Trưởng Phòng Pháp luật Đất đai Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Sở Tư Pháp thành phố Cần Thơ; cùng 40 đại biểu là UV BCH, UV UBKT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở tham dự.

           Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/6/2014 tại Hội trường Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ CĐVN và hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN, Hiến pháp nước CHXHCN VN năm 2013.
           Đến với Hội nghị có đồng chí Trương Tố Trang - UV BCH, Phó Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố; đồng chí Phan Thị Ngọc Thanh - Trưởng Phòng Pháp luật Đất đai Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Sở Tư Pháp thành phố Cần Thơ; cùng 40 đại biểu là UV BCH, UV UBKT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở tham dự.
           Hội nghị đã triển khai những nội dung cơ bản những điểm mới của Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp sắp xếp lại các điều khoản theo các nhóm quyền để bảo đảm tính thống nhất giữa quyền con người và quyền công dân, bổ sung một số quyền mới là thành tựu của gần 30 năm đổi mới đất nước; thể hiện rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân; Điều lệ CĐVN với những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XI như bỏ quy định đối tượng kết nạp công đoàn phải có hợp đồng lao động; quy định nộp đơn gia nhập CĐ; giới thiệu công đoàn viên sinh hoạt; xóa tên thu hồi thẻ (sau 6 tháng có quyền hủy), Đại hội công đoàn cơ sở 5 năm/lần; BCH CĐ cấp trên đại diện người lao động khi doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ; BCH CĐCS tăng hơn nhiệm kỳ trước, chỉ định BCH lâm thời khi quá thời gian quy định, …
         Qua Hội nghị toàn thể quý đại biểu được tiếp thu nhiều nội dung cơ bản, những nội dung mới về Điều lệ CĐ, hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN cũng như Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, công nhân lao động trong doanh nghiệp.
                                              Tin: CĐ các Khu Chế xuất và Công nghiệp