NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 12/2015 VÀ THÔNG TƯ 26/2015 VỀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ VÀ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP

          Sáng ngày 7/5/2015, tại Hội trường Chi Cục thuế Phong Điền, Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Chi Cục thuế huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Thông tư 26/2015 về nộp thuế điện tử và Luật Lao động, Luật Công đoàn và Công văn số: 5188/UBND-KT ngày 9/10/2014 của UBND thành phố Cần Thơ về việc trích nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

        Sáng ngày 7/5/2015, tại Hội trường Chi Cục thuế Phong Điền, Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Chi Cục thuế huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Thông tư 26/2015 về nộp thuế điện tử và Luật Lao động, Luật Công đoàn và Công văn số: 5188/UBND-KT ngày 9/10/2014 của UBND thành phố Cần Thơ về việc trích nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.
         Tham dự Hội nghị có chủ doanh nghiệp và kế toán đại diện hơn 40 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
        Đồng chí Lê Thị Thúy Thanh và đồng chí Nguyễn Minh Trung - chuyên viên Chi Cục thuế đã triển khai Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Thông tư 26/2015 về nộp thuế điện tử, hướng dẫn cách đăng nhập báo cáo thuế qua mạng… phân tích thêm để Hội nghị đóng góp ý kiến.
       Đồng chí Bùi Công Tạo - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện triển khai Luật Công   đoàn (2012); Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn; Quyết định số: 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về thu, phân cấp thu, phân phối nguồn thu kinh phí công đoàn và Công văn số: 5188/UBND-KT ngày 9/10/2014 của UBND thành phố Cần Thơ về việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định.
       Tại Hội nghị có một số ý kiến trao đổi về mức đóng kinh phí công đoàn và quyền lợi của người lao động đã được đồng chí Bùi Công Tạo - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện giải đáp và hướng dẫn cụ thể.
                                      Tin, ảnh: Tuyết Nghiêm