TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/2022/QH15 NGÀY 11/01/2022 CỦA QUỐC HỘI

Sáng ngày 19/5/2022, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ  cho cán bộ công đoàn và lực lượng báo cáo viên công đoàn các cấp.

Đồng chí Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc Trung Tâm Thông tin công tác Tuyên giáo – Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự và triển khai những nội cơ bản, trọng tâm của Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Chương trình số 03-CTr/TU ngày 4/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 25/12/2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 4/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 5 khóa XIII của Đảng.

Đ/c Đoàn Văn Dũng- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phát biểu định hướng một số nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống công đoàn thành phố, đồng thời chỉ đạo công đoàn các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 45/2022/QH15, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố nhằm tạo sự đồng thuận, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần thúc đẩy thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, Cty TNHH Hồng Đức trao tặng hội nghị 120 nón bảo hiểm và hướng dẫn các cán bộ, lực lượng báo cáo viên công đoàn kỹ thuật lái xe an toàn, chỉ ra những lỗi thường gặp khi tham gia giao thông.

Tin và ảnh: Ban Tuyên giáo Nữ công