TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN (DO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA TỔNG LIÊN ĐOÀN VÀ LO/ NA UY ĐÀO TẠO)

      Sáng ngày 20/10/2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công đoàn Na-uy (LO Na-uy) tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động của cán bộ phát triển đoàn viên theo phương pháp mới. Đ/c Trần Văn Lý- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.


      Sáng ngày 20/10/2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công đoàn Na-uy (LO Na-uy) tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động của cán bộ phát triển đoàn viên theo phương pháp mới. Đ/c Trần Văn Lý- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.
      Hội thảo tổng kết kết quả và tình hình triển khai thực hiện dự án phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của 20 đơn vị tham gia dự án năm 2016. Những khó khăn được các đơn vị đưa ra tại Hội thảo đã được các thành viên chia sẻ và cùng nhau giải quyết. Đặc biệt hai chuyên gia cố vấn cấp cao của LO Na-uy đã chia sẻ những kinh nghiệm để tháo gỡ những khó khăn. Các nhóm tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở năm 2017 và 2018. Hướng dẫn đánh giá đại hội cho các công đoàn cơ sở sau 12 tháng hoạt động, hướng dẫn bầu chọn cán bộ công đoàn cơ sở. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra 1 số giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Tố Trang – Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố