NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Hội thảo định hướng xây dựng nội dung Nghị quyết ĐH X CĐ Việt Nam

LĐLĐ thành phố đăng cai tổ chức Hội thảo về định hướng chuẩn bị nội dung Đại hội X CĐ Việt Nam, đánh giá hoạt động CĐ năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007 với 11 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL, do đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội thảo. Có 27 đ/c là Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch), Chánh Văn phòng (hoặc Phó Văn phòng) LĐLĐ các tỉnh, thành tham dự.

LĐLĐ thành phố đăng cai tổ chức Hội thảo về định hướng chuẩn bị nội dung Đại hội X CĐ Việt Nam, đánh giá hoạt động CĐ năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007 với 11 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL, do đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội thảo. Có 27 đ/c là Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch), Chánh Văn phòng (hoặc Phó Văn phòng) LĐLĐ các tỉnh, thành tham dự. LĐLĐ thành phố làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Công đoàn và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội bàn kế hoạch liên kết mở các lớp Đại học BHLĐ và Đại học Mỹ thuật tại Cần Thơ.

Nhằm chuẩn bị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2006, LĐLĐ thành phố tiến hành khảo sát hoạt động Công đoàn năm 2006 tại một số CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc. CĐ cấp trên cơ sở đã và đang tiến hành khảo sát hoạt động CĐ các đơn vị trực thuộc, một số đơn vị đã tổ chức kiểm tra theo đúng kế hoạch đề ra như: CĐ ngành Y tế, CĐ ngành Xây dựng, CĐ Viên chức, LĐLĐ huyện Thốt Nốt...

Trong tháng, phát triển mới 789 đoàn viên, nâng tổng số từ đầu năm đến nay phát triển được 5.385, đạt 134,6% chỉ tiêu năm 2006. Cấp mới 250 thẻ đoàn viên, nâng tổng số phát thẻ từ đầu năm đến nay là 3.108 thẻ. LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh họp BCH bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT và 1 ủy viên BCH, LĐLĐ quận Ô Môn họp bầu bổ sung 1 ủy viên BCH, LĐLĐ quận Cái Răng bầu bổ sung chủ nhiệm UBKT CĐ Quận.