TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

HỘI THI “BỮA CƠM DINH DƯỠNG GIA ĐÌNH” VÀ NGƯỜI BÁN HÀNG GIỎI LẦN THỨ 6 NĂM 2015 CỦA QUẬN NINH KIỀU

          Thực hiện Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Ninh Kiều và nhân kỷ niệm 14 năm ngày “Gia đình Việt Nam” 28/6. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/6/2015 tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, Liên đoàn Lao động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tổ chức Hội thi: “Bữa cơm dinh dưỡng gia đình” và “Người bán hàng giỏi lần thứ 6” với chủ đề “Tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều cử 3 Công đoàn cơ sở tham gia bán hàng gồm: Công ty Cổ phần May Tây Đô, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ và Ban Quản lý chợ Ninh Kiều.

         
          Thực hiện Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Ninh Kiều và nhân kỷ niệm 14 năm ngày “Gia đình Việt Nam” 28/6. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/6/2015 tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, Liên đoàn Lao động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tổ chức Hội thi: “Bữa cơm dinh dưỡng gia đình” và “Người bán hàng giỏi lần thứ 6” với chủ đề “Tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều cử 3 Công đoàn cơ sở tham gia bán hàng gồm: Công ty Cổ phần May Tây Đô, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ và Ban Quản lý chợ Ninh Kiều.
            Đến dự lễ khai mạc Hội thi có đ/c Nguyễn Lệ Huyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều. Hội thi “Người bán hàng giỏi” nhằm tuyên truyền vận động Công đoàn viên, các tầng lớp nhân trên địa bàn quận Ninh Kiều phát huy lòng yêu nước, tham gia xây dựng nếp sống văn hóa trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam, làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng ủng hộ các sản phẩm sản xuất trong nước có chất lượng cao. Tăng cường khả năng kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, nếp sống văn minh, lịch sự, tác phong phục vụ tốt của người tiểu thương trong kinh doanh, vận động, khuyến khích, thu hút khách hàng là người Việt Nam  sử dụng hàng Việt Nam, góp phần cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.
Tin, ảnh: Hoàn Vũ - Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.