ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

HƯỚNG DẪN 690/HD-LĐLĐ, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2022 TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM (27/01/1973-27/01/2023)