NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Hướng dẫn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

        (CT)- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn hướng dẫn việc xét tặng Kỷ niệm chương, “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

        (CT)- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn hướng dẫn việc xét tặng Kỷ niệm chương, “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
        Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng là cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở trở lên có thời gian công tác liên tục, hoặc không liên tục, cộng dồn từ đủ 20 năm công tác công đoàn trở lên; cán bộ là ủy viên ban chấp hành LĐLĐ thành phố liên tục 2 khóa; công chức, viên chức có đủ từ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn; cá nhân có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên... Điều kiện được xét tặng: đối với cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn thì thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải có 3 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn được giao; đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn, thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải có 5 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật và bảo đảm điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn Việt Nam...
AN NGHỆ