ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

HUYỆN CỜ ĐỎ: HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “HAI GIỎI” NĂM HỌC 2021-2022

 Ngày 07/10/2022, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn khối hành chính sự nghiệp 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; đồng thời, lồng ghép tổng kết phong trào thi đua “Hai giỏi” khối trường học năm học 2021 - 2022, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Hai giỏi”.

  
         (Đ/c Phan Thanh Hải – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trước Hội nghị)
        Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn khối hành chính sự nghiệp 9 tháng đầu năm 2022, báo cáo kết quả phong trào thi đua “Hai giỏi” khối trường học, năm học 2021 - 2022, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề ra giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. 
         Trong 9 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện đã lãnh, chỉ đạo công đoàn các cấp trên địa bàn thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao. Trong 14 chỉ tiêu đạt, có 13 chỉ tiêu vượt trên 100% chỉ tiêu thành phố giao. Tuy nhiên, còn chỉ tiêu đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở là chưa đạt theo kế hoạch. Dự kiến đến cuối tháng 11/2022 sẽ hoàn thành chỉ tiêu này.
        Tại Hội nghị, đã tặng Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cho đơn vị công đoàn cơ sở trường Mầm non Trung Thạnh 1; tặng giấy khen cấp huyện cho 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Hải giỏi” năm học 2021 - 2022.

      (Đ/c Lê Minh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ tặng Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cho CĐCS trường Mầm non Trung Thạnh 1)
 
         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ đề nghị trong 3 tháng cuối năm, các cấp công đoàn huyện cần rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại năm 2022, đồng thời, rà soát việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, chuẩn bị các khâu cần thiết để tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, quan tâm chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở dứt điểm trong tháng 12/2022. 
                                            Tin, ảnh: Văn Thừa