ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

HUYỆN CỜ ĐỎ: KHỐI TRƯỜNG HỌC PHÁT HUY DÂN CHỦ CƠ SỞ, TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NĂM HỌC 2022 - 2023

Tính đến ngày 29/10/2022, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ, Công đoàn cơ sở các trường học trực thuộc phối hợp với Ban Giám hiệu phát huy dân chủ cơ sở, tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động, quyết nghị thông qua nhiều vấn đề quan trọng năm học 2022 - 2023.


 Đ/c Lê Minh Phúc (trái) - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Cờ Đỏ dự Hội nghị viên chức, người lao động trường Tiểu học Đông Thắng.
            Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong tháng 8/2022 Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động đề nghị Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Ban chỉ đạo hội nghị viên chức, người lao động khối trường học năm học 2022 – 2023, gồm 17 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, 14 đồng chí còn lại là thành viên của ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo hội nghị.
           Tại hội nghị, tất cả đoàn viên, người lao động được nhận khen thưởng các danh hiệu chính quyền, công đoàn năm học 2021-2022; được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động và phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2022-2023; thông qua báo cáo thu, chi tài chính; nội quy, quy chế, để đoàn viên, người lao động thảo luận, đóng góp ý kiến, phản hồi các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Trong đó, đoàn viên, người lao động quan tâm nhất là việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế thi đua khen thưởng của Ban giám hiệu các trường, từ đó biểu quyết thông qua các nội quy, quy chế, báo cáo, văn bản trong văn kiện.
Đ/c Lê Văn Thừa - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Cờ Đỏ dự Hội nghị viên chức, người lao động trường tiểu học Trung Thạnh 2
           Hội nghị các đơn vị diễn ra từ ngày 06/10 đến ngày 29/10/2022. Đến nay, 48/48 trường đã tổ chức thành công hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023. Nhờ làm tốt công tác dân chủ cơ sở, vai trò và vị thế tổ chức Công đoàn ngày càng nâng cao hơn, tạo khối đoàn kết trên dưới một lòng, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ.
                       Tin, ảnh: VĂN THỪA