ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

HUYỆN CỜ ĐỜ: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CUỐI NĂM 2022

   Đến ngày 14/11/2022, Ban Chấp hành, Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ đã kiểm tra, đánh giá, xếp loại cuối năm 2022 các Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn trực thuộc hoạt động theo năm hành chính (gọi chung là Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp).

 
         Đoàn kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện gồm 14 đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện. Thực hiện chương trình công tác năm, để có kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm 2022 các tổ chức cơ sở trực thuộc gửi lãnh đạo các cấp theo quy định. Trong 02 ngày 10,11/11/2022, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, hồ sơ sổ sách, việc thực hiện các mô hình, công trình, phần việc, xem xét tổng quan kết quả các hoạt động của 45/45 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp. Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra việc tham gia chế độ họp hội, phong trào thi đua, chế độ thông tin báo cáo,…của cơ sở. 
         Qua họp đoàn ngày 14/11/2022, 100% đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện thống nhất xếp loại 09 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 36 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trên cơ sở xếp loại, Liên đoàn Lao động huyện sẽ đề nghị các đơn vị thứ hạng cao, dẫn đầu cụm, khối thi đua, ưu tiên khen thưởng các danh hiệu khen cao theo chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
        Đến nay, 93/93 công đoàn cơ sở cả 02 khối (khối trường học và khối hành chính sự nghiệp) trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện đã có kết quả xếp loại. Tất cả 93 đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 đạt 100%.
         Tin, ảnh: Văn Thừa