TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

HUYỆN VĨNH THẠNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN LỄ QUỐC GIA ATVSLĐ - PCCN LẦN THỨ 17 NĂM 2015

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, chiều ngày 10/3/2015 huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ huyện, lần thứ 17 năm 2015.

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, chiều ngày 10/3/2015 huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ huyện, lần thứ 17 năm 2015.
         Chủ trì hội nghị: Đ/c Trần Văn Tươi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn.
Ban chỉ đạo đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn có nhiệm vụ kiểm tra về an toàn lao động - phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
Tin: LĐLĐ huyện Vĩnh Thạnh

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung