NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH SỐ 923/KHLN-BHXH-LĐLĐ, NGÀY 10/8/2022 VỀ VIỆC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2022-2025