NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

KẾ HOẠCH SỐ 248/KH-LĐLĐ, NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2023 VỀ TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “CÔNG ĐOÀN CẦN THƠ BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG”