NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

KẾ HOẠCH SỐ 259/KH-LĐLĐ, NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2023 VỀ TỔ CHỨC HỘI THI “TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI” TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ NĂM 2023