NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

KẾ HOẠCH SỐ 87/KH-LĐLĐ, NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2023 VỀ TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028