NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

Kế hoạch vận động Quỹ tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ

Kế hoạch 321/ KH.LĐLĐ về việc vận động Quỹ tấm lòng vàng Công đoàn Cần thơ (Thông qua chương trình Văn nghệ truyền hình trực tiếp tôn vinh tập thể, cá nhân đã đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ)

Kế hoạch 321/ KH.LĐLĐ về việc vận động Quỹ tấm lòng vàng Công đoàn Cần thơ (Thông qua chương trình Văn nghệ truyền hình trực tiếp tôn vinh tập thể, cá nhân đã đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ)