TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO ĐOÀN VIÊN NGHIỆP ĐOÀN NĂM 2015

        Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 15/7/2015 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều, Liên đoàn Lao động  phối hợp Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2015 cho đoàn viên Nghiệp đoàn. Đến dự có đ/c Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPCT, đ/c Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đ/c Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ quận và gần 200 đoàn viên của 16 Nghiệp đoàn cùng tham dự.

         Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 15/7/2015 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều, Liên đoàn Lao động  phối hợp Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2015 cho đoàn viên Nghiệp đoàn. Đến dự có đ/c Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPCT, đ/c Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đ/c Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ quận và gần 200 đoàn viên của 16 Nghiệp đoàn cùng tham dự.
          Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2015 nhằm trang bị, bồi dưỡng những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; thông tin về những âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tham gia tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phòng chống các loại tội phạm.
         Tại lớp học, các học viên được thượng tá Trịnh Hoài Văn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều, trình bày chuyên đề: Chiến lược quốc phòng và an ninh của các nước trên thế giới, các nước lớn, ảnh hưởng, tác động đối với Việt Nam.Qua lớp học, góp phần bồi dưỡng cho các học viên nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay.Qua đó, giúp học viên kiên định lập trường, tư tưởng,nâng cao nhận thức về kiến thức quốc phòng và bảo vệ an ninh tổ quốc,từ đó góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương.
           Lớp học bế giảng vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2015.
Tin, ảnh: Hoàn Vũ – Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung