NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUẬN CÁI RĂNG

         Ngày 29-10-2014, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ làm việc với LĐLĐ quận Cái Răng nhằm khảo sát tình hình hoạt động Công đoàn trên địa bàn quận Cái Răng 10 tháng năm 2014.
         Qua khảo sát, Đoàn đã ghi nhận, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn quận Cái Răng đã phát động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó CNVCLĐ quận không chỉ ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mà còn thực hiện được 428 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 17 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực.

         Ngày 29-10-2014, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ làm việc với LĐLĐ quận Cái Răng nhằm khảo sát tình hình hoạt động Công đoàn trên địa bàn quận Cái Răng 10 tháng năm 2014.
         Qua khảo sát, Đoàn đã ghi nhận, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn quận Cái Răng đã phát động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó CNVCLĐ quận không chỉ ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mà còn thực hiện được 428 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 17 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Các cấp công đoàn quận đã đề nghị lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tặng quà, thưởng CNVCLĐ nhân dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động đúng quy định; đề nghị các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho người lao động theo Nghị định 182 của Chính phủ và tham gia đóng các loại bảo hiểm cho người lao động. Các cấp Công đoàn quận cũng đã vận động CNVCLĐ đóng góp Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" với số tiền 92,4 triệu đồng, đóng góp 212 triệu đồng Quỹ vì người nghèo; kết nạp 204 đoàn viên công đoàn và thành lập 4 công đoàn cơ sở...
         AN NGHỆ