TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

KIỂM TRA MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO NĂM 2016

      Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BDV ngày 30/9/2016 của Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền về việc kiểm tra công tác dân vận và xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2016. Đồng chí Trương Minh Tâm - Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tham gia cùng đoàn...
 

 
      Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BDV ngày 30/9/2016 của Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền về việc kiểm tra công tác dân vận và xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2016. Đồng chí Trương Minh Tâm - Huyện ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tham gia cùng đoàn đi kiểm tra 102 mô hình đã đăng ký nâng chất và thực hiện trong năm 2016, trong đó có 20 mô hình của các Công đoàn cơ sở.
      Mục đích của đoàn đi kiểm tra lần này là để nhận xét, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong việc tổ chức triển khai công tác dân vận và việc xây dựng, thực hiện mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2016 tại các xã, thị trấn và các Công đoàn cơ sở. Đồng thời, phát huy những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, những mặt còn hạn chế, thiếu sót để khắc phục đưa công tác dân vận và việc thực hiện mô hình điển hình “Dân vận khéo” ngày càng đạt hiệu quả hơn.
 
Tin - Ảnh: Tuyết Nghiêm - Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền