TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

KIỂM TRA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH LƯƠNG THƯỞNG TẾT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

        Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Lao động thương binh và Xã hội quận Thốt Nốt về việc kiểm tra tình hình lương, hưởng tết và thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp đối với người lao động trong dịp Tết Ất Mùi năm 2015.
            Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc từ ngày 22 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 02 tháng 02 năm 2015 với 20 doanh nghiệp chưa có thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở. Nội dung chính mà đoàn kiểm tra lần này là nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đời sống của người lao động trong công ty, việc tham gia các loại bảo hiểm, xây dựng thang bảng lương, việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, ký kết hợp đồng lao động và tình hình nợ lương, tiền thưởng cho công nhân lao động trong dịp Tết nguyên đán năm 2015.

            Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Lao động thương binh và Xã hội quận Thốt Nốt về việc kiểm tra tình hình lương, hưởng tết và thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp đối với người lao động trong dịp Tết Ất Mùi năm 2015.
            Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc từ ngày 22 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 02 tháng 02 năm 2015 với 20 doanh nghiệp chưa có thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở. Nội dung chính mà đoàn kiểm tra lần này là nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đời sống của người lao động trong công ty, việc tham gia các loại bảo hiểm, xây dựng thang bảng lương, việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, ký kết hợp đồng lao động và tình hình nợ lương, tiền thưởng cho công nhân lao động trong dịp Tết nguyên đán năm 2015.
         Qua đợt kiểm tra hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện đúng với quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định 103 của chính phủ về qui định mức lương tối thiểu vùng năm 2015, người lao động đảm bảo được các quyền và lợi ích của mình như được doanh nghiệp đăng ký tham gia các loại bảo hiểm và hàng năm đều có tổ chức khám sức khỏe định kỳ, được nghỉ các ngày lễ, tết theo qui định. Mặc dù, tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2014 của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt nói chung gặp không ít khó khăn, nhưng không có doanh nghiệp nào nợ lương công nhân lao động và duy trì mức thưởng như các năm qua (thưởng tháng lương 13 đối với lao động làm việc 6 tháng và nửa tháng lương đối với lao động làm việc dưới 6 tháng). Nhìn chung tình hình lương, thưởng tết của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt là ổn định.
         Ngoài ra, vẫn còn một vài doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, nên việc ký kết hợp đồng với người lao động còn qua loa chưa cụ thể, người lao động chưa được đăng ký mua các loại bảo hiểm… Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và đề nghị đơn vị khắc phục trong thời gian ngắn nhất.
                    Tin, ảnh Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung