NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Kiểm tra tài chính các đơn vị trực thuộc năm 2013

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2013 của văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP.Cần Thơ về việc thành lập Đoàn kiểm tra tài chính năm 2013 ở các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2013 của văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP.Cần Thơ về việc thành lập Đoàn kiểm tra tài chính năm 2013 ở các đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra LĐLĐTP tiến hành kiểm tra đồng cấp và các đơn vị trực thuộc như Ban Tài Chính Liên đoàn Lao động thành phố, Nhà Văn hóa Lao động, Trường Trung cấp Nghề Cần Thơ. Đây là nội dung kiểm tra tài chính định kỳ hàng năm của Ủy ban Kiểm tra về quản lý tài chính tài sản của đơn vị, nhằm giúp các đơn vị kịp thời uốn nắn trong công tác quản lý sử dụng tài sản, thu, chi, sổ sách chứng từ. (từ 01/7/2012 đến ngày 18/3/2013).

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra các đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố với các nội dung kiểm tra Điều lệ Công đoàn, tài chính Công đoàn…và mở lớp tập huấn công tác kiểm tra cho cán bộ Công đoàn các cấp phụ trách công tác kiểm tra tại đơn vị.

Tin: Văn phòng UBKT