TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

        Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-LĐLĐ ngày 19/8/2014 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014.
         Ngày 25/9/2014, Đoàn kiểm tra Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do đồng chí Lê Thị Lan Hương - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra Công đoàn cơ sở Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ.

       
         Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-LĐLĐ ngày 19/8/2014 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014.
         Ngày 25/9/2014, Đoàn kiểm tra Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do đồng chí Lê Thị Lan Hương - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra Công đoàn cơ sở Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ.
        Qua gần một ngày làm việc, Đoàn kiểm tra kết luận đơn vị Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ và Công đoàn cơ sở Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện thực hiện nghiêm các quy định theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đơn vị không có dấu hiệu sai phạm.
                                                             Tin, ảnh: Văn Thừa

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung