TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ GIÚP NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

        (CT)- Ngày 30-8-2014, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Văn hóa Du lịch Công đoàn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thiết chế văn hóa của hệ thống công đoàn với mô hình điểm hoạt động văn hóa”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Giám đốc, Phó Giám đốc các Cung Văn hóa, Nhà Văn hóa Lao động các tỉnh, thành phố trong cả nước.

       
       (CT)- Ngày 30-8-2014, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Văn hóa Du lịch Công đoàn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thiết chế văn hóa của hệ thống công đoàn với mô hình điểm hoạt động văn hóa”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Giám đốc, Phó Giám đốc các Cung Văn hóa, Nhà Văn hóa Lao động các tỉnh, thành phố trong cả nước.
        Các đại biểu dự hội thảo đã thống nhất đánh giá: Trong những năm qua, hệ thống thiết chế Nhà Văn hóa Lao động của tổ chức Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả nhất định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân, viên chức, lao động. Các Cung văn hóa, Nhà Văn hóa Lao động đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình, tính chất, đặc điểm của từng địa phương, được xem là “mô hình điểm” trong thực tiễn tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao trong hệ thống thiết chế văn hóa của tổ chức Công đoàn. Tuy vậy, trong thực tiễn Nhà Văn hóa Lao động nhiều nơi đã xuống cấp, trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của công nhân, viên chức, lao động. Hoạt động của một số Nhà Văn hóa Lao động còn mang tính thời vụ; một số cán bộ Nhà Văn hóa Lao động trình độ nghiệp vụ còn hạn chế, thiếu sáng tạo…
        Tại hội thảo, nhiều tham luận đề xuất kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần làm việc với các Bộ, ngành liên quan để có quy định rõ trong hoạt động liên kết của các Nhà Văn hóa Lao động với các cơ quan, đơn vị, nhằm đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa; tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị bảo đảm cho Nhà Văn hóa Lao động hoạt động. Các ngành chức năng cần xem xét miễn giảm thuế cho các hoạt động của NVHLĐ. Hiệp hội Văn hóa Du lịch Công đoàn Việt Nam định kỳ cần tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Nhà Văn hóa Lao động.
TIN, ẢNH: ANH DŨNG

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung