NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

Lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ

Họ và tên : Đ/C HÀ THÁI BÌNH (TƯ HIỀN)
Chức vụ : Thư ký Liên hiệp Công đòan Tỉnh Hậu Giang, Nhiệm kỳ I (1977 - 1980). Đã mất
Họ và tên : Đ/C LÊ HỒNG BÔNG (BA TÌNH)
Chức vụ : Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ I (1977-1980). Thư ký Liên hiệp Công đòan Tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ II, III (1980 - 1988). Đã mất
Họ và tên : Đ/C TRẦN VĂN DỮ (BA DỮ)
Chức vụ : Phó Thư ký Liên hiệp Công đòan Tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ II, III (1980 - 1988). Đã mất
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN TẤN QUYÊN
Chức vụ : Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn Tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ III (1983 - 1988).
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN HỮU LỢI
Chức vụ : Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ IV (1988-1993). Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ V (1993 - 1998) và nhiệm kỳ VI (1998 - 2001).
Họ và tên : Đ/C LÊ CÔNG ĐOÀN (HAI ĐOÀN)
Chức vụ : Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ IV (1988 - 1993).
Họ và tên : Đ/C TRẦN HỒNG VIỆT
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ V (1993-1998) và nhiệm kỳ VI (1998-2003). Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ VI (2001 - 2003).
Họ và tên : Đ/C PHAN THỊ THU VÂN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ VI (1998 - 2003). Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ VII (4/2003 - 4/2006).
Họ và tên : Đ/C PHAN HỒNG TÂN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cần Thơ, nhiệm kỳ VI (2001-2003).
Họ và tên : Đ/C TRẦN HỒNG MẪN
Chức vụ : Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ VII, VIII (2006 - 2009).
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN MINH HỒNG
Chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPCT, nhiệm kỳ VII, VIII (Từ năm 2003 đến tháng 10/2009 nghỉ hưu)
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN TRỌNG TẤN
Chức vụ : Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ VIII (từ năm 2010 đến năm 2013).
Họ và tên : Đ/C NGUYỄN VĂN SANH
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ VII, VIII (2006 đến tháng 01 năm 2010). Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ ( từ tháng 02 năm 2010 đến năm 2013)
 
Họ và tên : Đ/C HUỲNH NGỌC THẠCH
Chức vụ : Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ IX (từ 3/2013 đến 6/2017). Mất tháng 6/2018.
Họ và tên : Đ/C TRẦN QUỐC VŨ
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TPCT, nhiệm kỳ VIII (Từ tháng 8/2010-2013); Phó Chủ tịch Thường trực, nhiệm kỳ IX (2013-2018)
Họ và tên : Đ/C LÊ XUÂN TRỊ
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ IX (2013 - 2018). 
Họ và tên : Đ/C HUỲNH THỊ HIỀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ IX (2013 - 2018), Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ nhiệm kỳ X (2018 - 2023)
Họ và tên : Đ/C NGÔ THANH NHÀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ IX (từ tháng 7/2015 - đến tháng 3/2018). Mất tháng 8/2018
Họ và tên: Đ/c TRẦN VĂN TÁM
Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ IX (từ 7/2017-2018), nhiệm kỳ X (TỪ 7/2018 đến 4/2021)
Họ và tên : Đ/C ĐOÀN VĂN DŨNG
Chức vụ : Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ X (2018 - 2023). 
Họ và tên : Đ/C HUỲNH MINH TRUYỀN
Chức vụ : Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ X (từ 7/2018 - đến 7/2020 chuyển công tác). 
Họ và tên : Đ/C LÊ THỊ SƯƠNG MAI
Chức vụ : Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - nhiệm kỳ X (từ tháng 6/2021 - đến nay).