TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN

(CT)- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong hệ thống công đoàn thành phố.

         (CT)- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong hệ thống công đoàn thành phố.
         Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố yêu cầu các cấp công đoàn thành phố phối hợp với cơ quan liên quan cùng cấp tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Các cấp công đoàn tập trung lấy ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức công đoàn và công nhân, viên chức, lao động quan tâm. Việc tổ chức lấy ý kiến thông qua các hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý bằng văn bản và các hình thức khác phù hợp với cơ quan, đơn vị. Thời gian tổ chức lấy ý kiến từ nay đến cuối tháng 3-2015 và báo cáo kết quả thông qua Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ thành phố để tổng hợp báo cáo về Tổng LĐLĐ Việt Nam…
AN NGHỆ

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung