TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LĐLĐ quận Cái Răng tặng sữa cho công nhân lao động năm 2015

        Thực hiện kế hoạch phân bổ của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Ngày 28 tháng 12 năm 2015 Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp cùng các CĐCS trực thuộc  tổ chức phát sữa cho công nhân lao động, đối tượng là các nữ công nhân có con nhỏ 3 tuổi trở xuống .

          Thực hiện kế hoạch phân bổ của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ .
          Ngày 28 tháng 12 năm 2015 Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp cùng các CĐCS trực thuộc  tổ chức phát sữa cho công nhân lao động, đối tượng là các nữ công nhân có con nhỏ 3 tuổi trở xuống .
           Mỗi công nhân 1 phần gốm 4 lốc sữa  TH true Milk ( 16 hộp). Tổng số 400 phần.
          Tại buổi lễ công nhân rất vui mừng phấn khởi khi nhận đựơc sự quan tâm của Công đoàn các cấp.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng