TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty TNHH SẤU CON

             Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9).
            Ngày 30/8/2015, tại hội trường UBND  phường  Hưng Thạnh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH Sấu Con tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và thành lập Công đoàn cơ sở TNHH Sấu Con.

             Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9).
            Ngày 30/8/2015, tại hội trường UBND  phường  Hưng Thạnh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH Sấu Con tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và thành lập Công đoàn cơ sở TNHH Sấu Con.
           Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cái Răng, Đ/c Nguyễn Thị Đường  UVBCH LĐLĐ quận – Phó chủ tịch UBND phường Hưng Thạnh, ông Trần Ngọc Phụng, Giám đốc và các ông trong Hội đồng thành viên Công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo.
            Buổi lễ diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi, 35 công nhân lao động của Công ty được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sấu Con được thành lập. Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Chí Thạo được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Nâng kết quả từ đầu năm đến nay LĐLĐ quận Cái Răng thành lập 2/1 CĐCS đạt 200% và phát triển 100 đoàn đoàn viên Công đoàn đạt 100% trên giao.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng