TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu

              Ngày 22/8/2014, tại Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự buổi lễ có đồng chí  Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cái Răng.  Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa  - Đại diện Ban Giám đốc Công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo.
              Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, 80 công nhân lao động của Công ty được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam và thành lập CĐCS Công ty, nâng tổng số từ đầu năm đến nay  Liên đoàn Lao động quận Cái Răng đã thành lập 4/3 CĐCS đạt 133% và kết nạp 204/200 đoàn viên đạt 102 % chỉ tiêu năm. 

             
              Ngày 22/8/2014, tại Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự buổi lễ có đồng chí  Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cái Răng.  Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa  - Đại diện Ban Giám đốc Công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo.
              Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, 80 công nhân lao động của Công ty được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam và thành lập CĐCS Công ty, nâng tổng số từ đầu năm đến nay  Liên đoàn Lao động quận Cái Răng đã thành lập 4/3 CĐCS đạt 133% và kết nạp 204/200 đoàn viên đạt 102 % chỉ tiêu năm. 
              Sau buổi lễ Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị học tập quán triệt  và thực hiện  Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng  (khóa XI) cho  đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu  và phát 80 quyển Tài liệu hỏi đáp do Ban Tuyên giáo Quận ủy Cái Răng cung cấp. 
                            Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng