TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS DNTN Dệt len Thiên Thuận

         Ngày 27/6/2014, tại DNTN Dệt len Thiên Thuận , địa chỉ 485B , Quốc lộ 1A , khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh quận Cái Răng TPCT. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp với Ban Giám đốc DNTN Dệt len Thiên Thuận tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới và thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Quang Liêu - Chủ tịch LĐLĐ quận, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cái Răng và Ban Giám đốc doanh nghiệp đến dự và phát biểu chỉ đạo.

         Ngày 27/6/2014, tại DNTN Dệt len Thiên Thuận , địa chỉ 485B , Quốc lộ 1A , khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh quận Cái Răng TPCT. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp với Ban Giám đốc DNTN Dệt len Thiên Thuận tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới và thành lập Công đoàn cơ sở. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Quang Liêu - Chủ tịch LĐLĐ quận, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cái Răng và Ban Giám đốc doanh nghiệp đến dự và phát biểu chỉ đạo.
         Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, 75 công nhân lao động ( 60 nữ) của Doanh nghiệp dệt len Thiên Thuận được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam .                

         Tin: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng