TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LĐLĐ THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 5 (MỞ RỘNG) TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015

             Ngày 29/12/2014, Liên đoàn lao động thành phố đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 (mở rộng), tổng kết công tác công đoàn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. 
             Năm 2014, hoạt động công đoàn TP Cần Thơ đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp công đoàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); phối hợp với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ. Công tác chăm lo đời sống và đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động được các cấp công đoàn chú trọng. Qua đó đã có 73% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, có 70% công nhân lao động trong các doanh nghiệp được ký kết hợp đồng lao động.Đăng kýthực hiện 5.729 công trình sản phẩm và đề tài sáng kiến kinh nghiệm, 262 mô hình “Dân vận khéo” đạt 190%; phát triển 5.716 đoàn viên mới đạt (114%); Thành lập 43 CĐCS khu vực nhà nước và ngoài nhà nước. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.346 CĐCS với 85.045 đoàn viên/ 101.487 CNVCLĐ. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 1.246 đoàn viên.

          Ngày 29/12/2014, Liên đoàn lao động thành phố đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 (mở rộng), tổng kết công tác công đoàn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. 
             Năm 2014, hoạt động công đoàn TP Cần Thơ đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp công đoàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); phối hợp với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ. Công tác chăm lo đời sống và đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động được các cấp công đoàn chú trọng. Qua đó đã có 73% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, có 70% công nhân lao động trong các doanh nghiệp được ký kết hợp đồng lao động.Đăng kýthực hiện 5.729 công trình sản phẩm và đề tài sáng kiến kinh nghiệm, 262 mô hình “Dân vận khéo” đạt 190%; phát triển 5.716 đoàn viên mới đạt (114%); Thành lập 43 CĐCS khu vực nhà nước và ngoài nhà nước. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.346 CĐCS với 85.045 đoàn viên/ 101.487 CNVCLĐ. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 1.246 đoàn viên. Có 37.598/41.757 nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” đạt 90%. Xét hỗ trợ 57 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở; vận động CNVCLĐ ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐ phát động đã nhận được số tiền hơn 2 tỷ đồng;QuỹTrợ vốn cho CNLĐ nghèo đã phát vay 35 hồ sơ với 300 lượt với số tiền trên 3 tỷ đồng…
           Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn thành phố năm 2015:“Tập trung tuyên truyền trong đoàn viên và người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước hướng về Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố đề ra. Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao độngthành phố tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân;Cờ  cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng CĐCS đạt vững mạnh năm 2014.
        Tin: Xuân Nguyên-Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP; Ảnh: Anh Dũng – Báo Cần Thơ