TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LĐLĐ thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014

 
Quý 1 năm 2014, các cấp công đoàn thành phố đã đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Trong đó, LĐLĐ thành phố đã phối hợp với các cấp công đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong 10 doanh nghiệp; tham gia giải quyết nợ lương; tổ chức tặng 1.150 phần quà cho CNVCLĐ gặp khó khăn; cho CNVCLĐ vay 406 triệu đồng tư “Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo”. Đến nay, đã có 509 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức 

 
 
Quý 1 năm 2014, các cấp công đoàn thành phố đã đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Trong đó, LĐLĐ thành phố đã phối hợp với các cấp công đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong 10 doanh nghiệp; tham gia giải quyết nợ lương; tổ chức tặng 1.150 phần quà cho CNVCLĐ gặp khó khăn; cho CNVCLĐ vay 406 triệu đồng tư “Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo”. Đến nay, đã có 509 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức (đạt 98,4% tổng số đơn vị), 148 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động (đạt 66,51% tổng số doanh nghiệp). Trong quý, các cấp công đoàn đã đăng ký thực hiện 37 công trình, 1.386 đề tài sáng kiến kinh nghiệm và 47 mô hình “Dân vận khéo”; kết nạp 1.065 đoàn viên công đoàn và thành lập 4 công đoàn cơ sở...

Trong quý II, các cấp công đoàn vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", nhất là phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30-4), 128 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và Tháng Công nhân góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố đề ra và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của thành phố. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ; đẩy mạnh công tác thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên công đoàn...

TIN: ANH DŨNG, ẢNH: XUÂN NGUYÊN