TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LĐLĐ TP. Cần Thơ: Năm 2007, xây dựng và bàn giao 50 Nhà tình thương Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Như vậy, trong năm 2007 LĐLĐ thành phố đã bàn giao 50 Nhà tình thương cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mỗi căn nhà là 12 triệu đồng được trích từ Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ.

 
Như vậy, trong năm 2007 LĐLĐ thành phố đã bàn giao 50 Nhà tình thương cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mỗi căn nhà là 12 triệu đồng được trích từ Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ.