TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LĐLĐ TP. Cần Thơ: “Tình hình biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”

Tình hình biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” là nội dung Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn tháng 1/2008 do LĐLĐ thành phố phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng- Ban Tuyên giáo thành uỷ Cần Thơ tổ chức ngày 18/1/2008 tại Hội trường Nhà văn hoá lao động. Hơn 80 cán bộ Công đoàn chủ chốt thuộc các cấp Công đoàn tham dự Hội nghị.

Tình hình biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” là nội dung Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn tháng 1/2008 do LĐLĐ thành phố phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng- Ban Tuyên giáo thành uỷ Cần Thơ tổ chức ngày 18/1/2008 tại Hội trường Nhà văn hoá lao động. Hơn 80 cán bộ Công đoàn chủ chốt thuộc các cấp Công đoàn tham dự Hội nghị.
BTG