NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

LĐLĐ TP.Cần Thơ tập huấn công tác ATVSLĐ cho hơn 100 cán bộ Công đoàn

Ngày 2.6, LĐLĐ TP.Cn Thơ phi hp vi S LĐTBXH TP.Cn Thơ t chc hi ngh tp hun công tác An toàn v sinh lao động cho cán b Công đoàn chuyên trách và cán b ph trách công tác bo h lao động và mng lưới an toàn v sinh viên lao động ti doanh nghip.

                            Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Ti hi ngh, cán b Công đoàn chuyên trách và cán b ph trách công tác bo h lao động và mng lưới an toàn v sinh viên lao động ti doanh nghip đã được truyn đạt v nhng đim mi ca pháp lut v an toàn v sinh lao động và hướng dn ca Tng LĐLĐ Vit Nam v công tác an toàn v sinh lao động; v vai trò, quyn, trách nhim ca công đoàn trong công tác an toàn v sinh lao động và nhim v ca mng lưới an toàn v sinh viên; đồng thi trao đổi, tho lun, chia s nhng kinh nghim trong quá trình tham gia công tác an toàn v sinh lao động ti doanh nghip.

                                                Quang cảnh tại buổi tập huấn

Phó Ch tch LĐLĐ TP.Cn Thơ Hunh Th Hin cho biết, hi ngh giúp cán b Công đoàn chuyên trách và cán b ph trách công tác bo h lao động và mng lưới an toàn v sinh viên lao động ti doanh nghip nâng cao nhn thc v ý nghĩa, tm quan trng ca vic đảm bo an toàn v sinh lao động ti doanh nghip.

T đó vn dng kiến thc, k năng để tham gia thc hin tt công tác an toàn v sinh lao động ti doanh nghip, góp phn bo v môi trường lao động an toàn và thc hin tt văn hóa an toàn lao động ti doanh nghip.

Theo nguồn: https://laodong.vn/ldld-can-tho/ldld-tpcan-tho-tap-huan-cong-tac-atvsld-cho-hon-100-can-bo-cong-doan-1052085.ldoidzl=YRLWJ1OaiWUDhsLC5pwn0u2jO4O1Fk0BpFq-450zlLwUgcj2Lpww2vtwRn0BRxfTb_fg4ZQlfUPz5oYm1m&fbclid=IwAR3IC4IX1QnzhVZaE-i-OtvxQBANPDrKjcGm5YzD_AfJyxAGx7P5MREHbqg