TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LỄ BÀN GIAO MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

           Tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2014, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với Đài truyền thanh huyện đã bàn giao xong 07 Mái ấm Công đoàn được hỗ trợ trong năm 2014, tổng số tiền được hỗ trợ là 210.000.000 đồng.
            Các căn được xây dựng với chiều ngang khoảng 5 mét, chiều dài khoảng 9 mét. Ban quản lý Quỹ tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ hỗ trợ mỗi căn 30.000.000 đồng, phần còn lại gia đình tích lũy được và vay mượn thêm bà con, vay ngân hàng để xây dựng.

            Tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2014, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với Đài truyền thanh huyện đã bàn giao xong 07 Mái ấm Công đoàn được hỗ trợ trong năm 2014, tổng số tiền được hỗ trợ là 210.000.000 đồng.
            Các căn được xây dựng với chiều ngang khoảng 5 mét, chiều dài khoảng 9 mét. Ban quản lý Quỹ tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ hỗ trợ mỗi căn 30.000.000 đồng, phần còn lại gia đình tích lũy được và vay mượn thêm bà con, vay ngân hàng để xây dựng.
            Để hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, giúp cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở, xây dựng được căn nhà mới, là niềm động viên khích lệ để đoàn viên yên tâm hơn trong công tác, nổ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
                                    Tin, ảnh: VĂN THỪA

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung