TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRI-VIET

     Thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2015, ngày 14/05/2015 Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ chỉ đạo Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Tri-Viet tổ chức Lễ kết nạp cho 305 đoàn viên Công đoàn.

          Thiết thực hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2015, ngày 14/05/2015 Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ chỉ đạo Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Tri-Viet tổ chức Lễ kết nạp cho 305 đoàn viên Công đoàn.
          Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Tri-Viet đóng tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất găng tay thể thao. Đây là  Công đoàn cơ sở hoạt động ổn định, các phong trào, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần được Công ty thực hiện thường xuyên. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã không ngừng đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên. Công ty có 538 lao động, đến nay Công ty đã phát triển đoàn viên Công đoàn là 512 đoàn viên đạt 95%.
         Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn đã giúp cho anh chị em công nhân lao động hiểu được vai trò và ý nghĩa của tổ chức Công đoàn; là đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và giúp cho công nhân lao động nắm rõ quyền và nghĩa vụ mình khi tham gia Công đoàn. Tại lễ kết nạp đã trao 305 thẻ đoàn viên Công đoàn cho anh chị em công nhân lao động.  
    Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung