TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN VÀ MỪNG SINH NHẬT CÔNG ĐOÀN TẠI PHƯỜNG LONG HÒA

      Nhằm kỷ niệm ngày lễ Quốc Khánh 2/9, ngày 01/9/2016 CĐCS phường Long Hòa tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn...


      Nhằm kỷ niệm ngày lễ Quốc Khánh 2/9, ngày 01/9/2016 CĐCS phường Long Hòa tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn và tổ chức sinh nhật quý III cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong quý. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Công đoàn đối với đoàn viên của mình.
 
Tin, ảnh: Nguyễn Vũ Kim Quy – Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy