TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Lễ ký kết Quy chế phối hợp LĐLĐ TP. Cần Thơ - Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 
Sáng ngày 24/4/2014, LĐLĐ An Giang phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động 13 tỉnh, thành Khu vực ĐBSCL.

 
 
Sáng ngày 24/4/2014, LĐLĐ An Giang phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động 13 tỉnh, thành Khu vực ĐBSCL.
 
Quy chế phối hợp hoạt động được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, thống nhất trong chỉ đạo của tổ chức Công đoàn; đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và LĐLĐ thành phố Cần Thơ theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn và các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Theo đó - trong thời gian tới, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị sẽ hạn chế thấp nhất sự chồng chéo trong chỉ đạo hoạt động và tạo thêm điều kiện cho Công đoàn ngành Giáo dục các cấp hoạt động thuận lợi; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn và phong trào công chức, viên chức góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác giáo dục-đào tạo và xây dựng tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam nói riêng, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung ngày càng vững mạnh.
 
Cùng với các tỉnh thành trong Khu vực, đ/c Huỳnh Thị Hiền-Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ và đ/c Trần Công Phong-Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị, giai đoạn 2013-2018.
 
                              Tin, ảnh: Tố Trang