TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2016

      Với chủ đề bình đẳng giới năm 2016 là: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, lúc 06 giờ 30 phút ngày 15/11/2016 tại hội trường UBND phường Long Hòa, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới quận Bình Thủy phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận - Liên đoàn Lao động quận...
 


      Với chủ đề bình đẳng giới năm 2016 là: “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, lúc 06 giờ 30 phút ngày 15/11/2016 tại hội trường UBND phường Long Hòa, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới quận Bình Thủy phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận - Liên đoàn Lao động quận - Trung tâm VHTT - Phòng Giáo dục quận - UBND phường Long Hòa tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016”. Đến dự có đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố, Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, lãnh đạo các Ban đảng Quận ủy, các ban, ngành đoàn thể quận và Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới ở 08 phường.
      Phát biểu tại buổi lễ bà Phan Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND Quận Bình Thủy khẳng định qua hơn 09 năm thực hiện Luật bình đẳng giới, vai trò, vị thế của phụ nữ và nam giới đã được cải thiện rõ nét. Đạt kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Quận ủy - UBND - UB. MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy và cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị ở 08 phường. Hướng tới, cần chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Bình đẳng giới thật sự đi vào cuộc sống. Đồng thời phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng và có những giải pháp thực hiện tốt Chương trình Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2016 - 2020.
      Tại buổi lễ phát động Liên đoàn Lao động quận trao 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng cho các nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn vận động xã hội hóa.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chợ - Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy