NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LỄ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MBIOTECH VIỆT NAM - NHÀ MÁY CẦN THƠ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 04/10/2022 Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức Lễ thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên Chi nhánh Công ty CP Mbiotech Việt Nam - Nhà máy Cần Thơ.


         Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Thanh Thúy - Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời và đoàn viên công đoàn Công ty tham dự.
         Chi nhánh Công ty CP Mbiotech Việt Nam - Nhà máy Cần Thơ chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi với 21 lao động. Sau quá trình hoạt động, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã hướng dẫn đơn vị các hồ sơ, thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở. 
         Tại buổi Lễ đã trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, Quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Quyết định kết nạp 21 đoàn viên công đoàn.

         Qua đó, đồng chí Lê Thanh Thúy - Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua; từng bước xây dựng các quy chế, quy định hoạt động của Công đoàn cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
      Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ