ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

           Tháng 10/2021, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh thực hiện công tác tổ chức và công tác cán bộ Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc. Thực hiện công tác tổ chức và công tác cán bộ theo thẩm quyền, thời gian qua do hợp nhất, sáp nhập các đơn vị trường học của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh từ tháng 6/2021, do vậy Liên đoàn Lao động huyện đã ra quyết định giải thể 20 Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, hợp nhất 12 công đoàn cơ sở thành 06 công đoàn cơ sở (TH Thạnh Thắng, TH Thạnh An, TH Thạnh Tiến, TH Thạnh Mỹ, TH-THCS Thạnh Lợi, MN Thạnh Thắng),
 

         
          Tháng 10/2021, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh thực hiện công tác tổ chức và công tác cán bộ Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc.
         Thực hiện công tác tổ chức và công tác cán bộ theo thẩm quyền, thời gian qua do hợp nhất, sáp nhập các đơn vị trường học của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh từ tháng 6/2021, do vậy Liên đoàn Lao động huyện đã ra quyết định giải thể 20 Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, hợp nhất 12 công đoàn cơ sở thành 06 công đoàn cơ sở (TH Thạnh Thắng, TH Thạnh An, TH Thạnh Tiến, TH Thạnh Mỹ, TH-THCS Thạnh Lợi, MN Thạnh Thắng), sáp nhập 04 công đoàn cơ sở (MN Thạnh Mỹ 1 vào MN Thạnh Mỹ, MN Thạnh Lộc 4 vào MN Thạnh Lộc 2, MN Vĩnh Trinh 3 vào MN Vĩnh Trinh 2 và TH thị trấn Thạnh An 2 vào TH thị trấn Thạnh An 1). Tính đến nay, toàn huyện có 85 công đoàn cơ sở trực thuộc; chỉ định mới 10 Ban Chấp hành (lâm thời) công đoàn cơ sở.
         Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, đồng chí Nguyễn Phước Hảo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các Ban Chấp hành (lâm thời) công đoàn cơ sở mới được chỉ định thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, quy chế phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan cùng cấp; phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Chấp hành, xây dựng mối đoàn kết tốt nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ trong tập thể, nâng cao vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là “Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” từ đời sống tinh thần lẫn vật chất.
Đại diện cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành công đoàn ghi nhận ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phước Hảo.
                          Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thạnh