NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023.

Liên đoàn Lao động các Quận, huyện

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NINH KIỀU
 Chủ tịch: Ông TRẦN HỮU TUẤN
 DĐ: 0913 817 445
 Điện thoại: 0292 3 821 036
 Fax: 0292 3 821 036
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THUỶ
 Chủ tịch: Ông NGUYỄN VIỆT QUÂN
 DĐ: 0908 042 288
 Điện thoại: 0292 3 887 443
 Fax: 0292 2 242 456
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG
 Chủ tịch: Ông LÊ BÁ NHẪN
 DĐ: 0918 238 348
 Điện thoại: 0292 3 846 545
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN
 Chủ tịch: Ông TRỊNH THANH LIÊM
 DĐ: 0907 929 299
 Điện thoại: 0292 3 861 300
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT
 Chủ tịch: Bà PHẠM KIM TUYẾN
 DĐ: 0916 202 488
 Điện thoại: 0292 3 854 164
                                                         
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN
 Chủ tịch: Ông NGUYỄN THANH VŨ
 DĐ: 0913 185 116
 Điện thoại: 0292 3 942 818
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CỜ ĐỎ
 Chủ tịch: Ông PHAN THANH HẢI
 DĐ: 0918 625 550
 Điện thoại: 0292 3 695 356
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI
 Chủ tịch: Ông PHAN THANH SANG
 DĐ:  0914 763 136
 Điện thoại: 0292 3 689 144
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH
 Chủ tịch: Ông NGUYỄN PHƯỚC HẢO 
 DĐ: 0907 450 179
 Điện thoại: 0292 3 858 775