TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động các Quận, huyện

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NINH KIỀU
 Chủ tịch: Ông TRẦN HỮU TUẤN
 DĐ: 0913 817 445
 Điện thoại: 0292 3 821 036
 Fax: 0292 3 821 036
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THUỶ
 Chủ tịch: Ông NGUYỄN VIỆT QUÂN
 DĐ: 0908 042 288
 Điện thoại: 0292 3 887 443
 Fax: 0292 2 242 456
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG
 Chủ tịch: Ông LÊ BÁ NHẪN
 DĐ: 0918 238 348
 Điện thoại: 0292 3 846 545
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN
 Chủ tịch: Ông TRỊNH THANH LIÊM
 DĐ: 0907 929 299
 Điện thoại: 0292 3 861 300
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT
 Chủ tịch: Ông TRẦN MINH DŨNG
 DĐ: 0918 286 673
 Điện thoại: 0292 3 854 164
                                                         
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHONG ĐIỀN
 Chủ tịch: Ông NGUYỄN THANH VŨ
 DĐ: 0913 185 116
 Điện thoại: 0292 3 942 818
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CỜ ĐỎ
 Chủ tịch: Bà LÝ HỒNG NGỌC
 DĐ: 0908 990 195
 Điện thoại: 0292 3 695 356
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỚI LAI
 Chủ tịch: Ông PHAN THANH SANG
 DĐ:  0914 763 136
 Điện thoại: 0292 3 689 144
 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THẠNH
 Chủ tịch: Ông NGUYỄN PHƯỚC HẢO 
 DĐ: 0907 450 179
 Điện thoại: 0292 3 858 775
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung